Journal of Gynecology & Neonatal Biology

First trimester fetal biparietal diameter and head circumference in Chinese population

– Min CHEN
Min CHEN1,2,3,4,5,6#*, Xin YANG7#, Qizhen ZHENG1,2,3,4, Chun Quan OU8,9, Chin Peng LEE6, Yung Hang LAM10, Mary Hoi Yin TANG6