Clinicopathological Features in Endometrial Carcinoma with Mismatch Repair Deficiency among Chinese Women Younger than 50 Years of Age

Yixin Liu
Shujie Pang1, Cheng Wang2, Haixia Wu1, Jianchan Song1, Yiquan Shi1
Article information