Palliative Care in Children with Cancer in a Developing Country: Report of the Pediatric Oncology Cooperative Research Group


López-Facundo NA1, Velasco-Hidalgo L2, González-Ramella OR3, Sánchez-Sánchez F1, Vega-Vega L4, Arreguín-González FE5, Tejocote-Romero I6, Arsuaga-Jiménez M2, Macías-García N7, Chávez-Gallegos S8, Llamas-Peregrino N3, Rivera-Díaz M3, Escamilla-Asiain G4, Gasperin-Estrada GP4, Almazán-García B5, Morales-Peña C6, Zapata-Tarrés M2*
Article information