Mustafa Serinken

Professor

biography

Mustafa Serinken is chief of the Emergency Medicine Department in Pamukkale University in Denizli / TURKEY. At the same time he teaches emergency medicine in Medical Faculty for different classes. He is member of the EuSEM and ACEP. He became emergency medicine specialist in 2002 and he is one of the first emergency medicine specialists in Turkey. He is editor in chief EAJEM (Eurasian Journal of Emergency Medicine).

 

Area of Interest

1.Toxicology
2.Trauma
3.Occupational Injury
4.Arritmia
5. Renal Colic
6. Low back Pain
7.Resuscitation.


top publication

1. B. Erdur, Ä°. Türkçüer, A. Engin, B. Kabay, Serinken M. ve A. Yüksel ‘Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine BaÅŸvuran Travma Olgularının Kesitsel Analizi,’’ Türkiye Acil Tıp Dergisi, 7, 25-30 (2007).
2.Türkçüer, B.Erdur,A. Engin, Serinken M.,A.Bukıran, B. Aydın,M.Bozkır ‘’Acil Tıp Sisteminde Çalışan Hekimlerin Ä°ÅŸ Yeri Stres Faktörleri: Denizli Ä°li AraÅŸtırma Sonuçları’’ Türkiye Acil Tıp Dergisi, 7, 68-72 (2007).
3. H. Türkan, Serinken, M., S. Sener, O. Çınar, A. Tansel ve M. EroÄŸlu, “ÇeÅŸitli meslek gruplarının eriÅŸkin yaÅŸam desteÄŸi bilgi ve beceri düzeylerinin deÄŸerlendirilmesi”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 5, 128-132 (2005).
4. Serinken, M., B. Erdur, Ö. Tomruk, E. ÇoÅŸkun ve Ö. Kuru, “Acil SaÄŸlık hizmetlerinde görevli hekimlerde tükenme sendromu”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 4, 19 - 23 (2004).
5. Serinken, M. Yanturalı S. “Acil Serviste Ä°ntihar Amaçlı Zehirlenmelerin Geriye Dönük Analizi”, Toksikoloji Dergisi, 1, 15-19 (2003).
6. Serinken, M. A. Ergör, A. H. Çımrın, ve G. Ersoy, “Ä°zmir Ä°lindeki Acil Servis Hekimlerinin Tükenme düzeyleri”, Toplum ve Hekim Dergisi, 18, 293-299 (2003).
7. Serinken, M. Ö. Tomruk, B. Erdur, Soysal S ve A. H. Çımrın, “Acil Servis Hekimlerinin Ä°ÅŸ Stress Faktörleri”, Akademik Acil Tıp Dergisi, 1, 48-51 (2003).
8. yayınlanan derleme, Vaka takdimi, editöre mektup ve teknik not Sengül C, Serinken M. Büber A, Işıldar Y, “Acil Serviste Madde Kötüye Kullanan Hastalara Yaklaşım’’, Akademik Acil Tıp Dergisi, doi: 10.5152/jaem.2013.039 (2013).
9. Uyanık E, Elicabuk H, Ozen M, Serinken M, “Her yönüyle ÅŸanslı bir penetran boyun travması; Olgu sunumu.’’, Cerrahi Sanatlar Dergisi, 6, 32-34 (2013).
10. Uyanık E, Serinken M, DaÄŸlı B, “Keten Tohumu ÇiÄŸneyen Bir Hastada Åžiddetli Allerjik Reaksiyon ’’, Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 4, 79-80 (2013).
11. Serinken M, DaÄŸlı B, Uyanık E, Turkcuer Ä°, “Spontan (Atravmatik) Dalak Rüptürü’’, Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 4, 118-120 (2013).
12. Berrin A, Serinken M, Aydın Ç, “Ağır Kaldırmaya BaÄŸlı Spontan Pnömotoraks: Olgu Sunumu’’, Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 3, 56-58 (2012).