Li. Li

Scientist

biography

 

Area of Interest


top publication

1. Li Li, Rui Han, Hualiang Xiao, Caiyu Lin, Yubo Wang, Hao Liu, Kunlin Li, Hengyi Chen, Fenfen Sun, Zhenzhou Yang, Jianxin Jiang,Yong He. Metformin sensitizes EGFR-TKI-resistant human lung cancer cells in vitro and in vivo through inhibition of IL-6 signaling and EMT reversal. Clinical Cancer Research 2014 (Online, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-13-2613)
2. Li Li, Robert Hartley, Bjoern Reiss, Yaohui Sun, Jin Pu, Dan Wu, Francis Lin, Trung Hoang, Soichiro Yamada, Jianxin Jiang, Min Zhao. E-cadherin plays an essential role in collective directional migration of large epithelial sheets. Cell. Mol. Life Sci. 2012; 69(16): 2779-2789.
3. Li Li, Wei Gu, Juan Du, Brian Reid, Xianjian Deng, Zitai Liu, Zhaowen Zong, Haiyan Wang, Bo Yao, Ce Yang, Jun Yan, Ling Zeng, Laura Chalmers, Min Zhao, Jianxin Jiang. Electric fields guide migration of epidermal stem cells and promote skin wound healing. Wound Repair Regen. 2012;20(6): 840-851.
4. Jianxin Jiang, Li Li et al. Electrical Fields Initiate Epidermal Stem Cell Migration and Enhance Wound Healing. Science 2012; 336 (6080):497-s54
5. Li L et al. Collective galvanotaxis - together we move better. Journal of Investigative Dermatology 2012;132, S33. doi:10.1038/jid.2012.81
6. Li Li, Jianxin Jiang. Regulatory factors of mesenchymal stem cell migration into injured tissues and their signal transduction mechanisms. Front. Med. 2011; 5(1):33-39.
7. Li Li et al. Stem cell niches and endogenous electric fields in tissue repair. Front. Med. 2011; 5(1): 40-44
8. Li Li, Zhengguo Wang, Jianxin Jiang and Min Zhao. Signalling pathways involved in migration of mesenchymal stem cells. Trends in Bio/Pharmaceutical Industry 2010; 6(1): 29-33
9. Jian-Xin Jiang, Li Li. Potential therapeutic application of adult stem cells in adult respiratory distress syndrome. Chin J Traumatol 2009; 12(4):228-233